تبلیغات
Ghasem (پاتوق عاشقا) - قسمتی از مناجات نامه خواجه عبدا...انصاری با كمی تغییر وتحول

قاسم 19 ساله،دانشجو

Ghasem

جستجو

 

قسمتی از مناجات نامه خواجه عبدا...انصاری با كمی تغییر وتحول

شنبه 1391/01/5   02:11 ب.ظ

من فامیلیم زكیه بخاطر كلمه زكی تعجب نكنین بخاطر تنوعه امیدوارم خوشتون بیاد

 

الهی!اگربهشت چون چشم و چراغ بی دیدارزكی درد و داغ است

الهی!اگربرسر خاك من گیاهی روید ازهر برگی بوی وفای زكی  زند

یارب دل پاك و جان آگاهم ده                    آه شب   وگریه ی سحرگاهم  ده

درراه خود اول ز خودم بیخود كن                    بیخود چو شدم ز خودبخود راهم ده

الهِی!یادتو درمیان دل و زبان است و مهر زكی میان سر وجان

مست توام از جرعه و جام آزادم                    مرغ  توام از دانه  و  دام  آزادم

مقصود  من  از كعبه  و بتخانه  تویی   تو                        ورنه من ازاین هردومقام آزادم

الهی!ای سزای كرم،ای نوازنده ی عالم،نه با یاد تو اندوه است و نه با یاد زكی غم

روزمحشر عاشقان را باقیامت كارنیست                    كار  عاشق جز تماشای  وصال  یار نیست

ازسر  كویش  اگر سوی  بهشتم  می برند                        پای ننهم كه درآنجا وعده ی دیدارنیست

الهی!نفسی ده كه حلقه بندگی نوگوش كند وجانی ده كه زهر حكمت زكی نوش كند

الهی!در سرآب دارم،در دل آتش،در باطن خواهش،در دریایی نشستم كه آنرا كران نیست،بجان زكی دردیست كه آنرا درمان نیست

الهی!زكی برچیزی آید كه وصف آن بر زبان نیست

الهی!مرا دل ازبحر زكی دركار است وگرنه مرا بادل چه كار است،آخر چراغ مرده را چه مقدار است

الهی!اگر كاسنی تلخ است ازبوستان است و اگر زكی مجرم است ازدوستان است

الهی!زكی را ازسه آفت نگاه دار:از وساوس شیطانی و خواهشهای نفسانی و غرور نادانی

 

دوستون دارم نظر بدین


نوشته شده توسط : Ghasem